Bestuur Voedselbank Amstelveen

Annick Visser – voorzitter

Marja Ernste-Pots – secretaris

Ronald van den Berg – penningmeester