Steunen met voedsel

Het draait bij de Voedselbank om etenswaren. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen. Wij zijn altijd op zoek naar meer en gevarieerd voedsel voor onze cliënten, zoals:

  • Groente, fruit en aardappelen
  • Levensmiddelen die volgens de warenwet nog goed consumeerbaar zijn.
  • Restanten van seizoensgebonden producten, zoals paas- en kerstartikelen.
  • Overgebleven kerstpakketten of restanten hiervan.
  • Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen.
  • Persoonlijke verzorgingsproducten die voor iedereen bruikbaar zijn, zoals shampoo en tandpasta.

Voedselveiligheid

Het verschil tussen TGT (te gebruiken tot) en THT (tenminste houdbaar tot)

De ‘te gebruiken tot’-datum (TGT) is belangrijk in het kader van de voedselveiligheid. Deze aanduiding wordt gebruikt voor bijvoorbeeld vlees en vis, waarbij het daadwerkelijk gevaarlijk kan zijn om het nog te consumeren als de TGT is verstreken. De ‘tenminste houdbaar tot’-datum (THT) daarentegen, geeft een garantie tot wanneer een product minimaal houdbaar is. Die termijn verschilt per product. Zie indicaties voor houdbaarheid in de bijlage van Informatieblad 76 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA).

Voor de voedselveiligheid zijn richtlijnen opgesteld door de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze zijn te vinden op de de website van de NVWA.

Contact

Heeft u voedingsmiddelen die u aan de Voedselbank wilt geven, neem dan contact op per telefoon; 0645679039 of per e-mail; voedselbankamstelveen@gmail.com.