Steunen met geld

Financiële bijdragen

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld onze vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten,  enzovoort. Elke financiële bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Warm hart

Gelukkig dragen diverse instanties de voedselbank een warm hart toe. Naast een bijdrage van de gemeenten Amstelveen ontvangen wij giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Toch zijn we blijvend op zoek naar financiële hulpmiddelen om ons werk mogelijk te maken ten behoeve van onze cliënten.

Hoe kunt u nog meer helpen

De voedselbank kan het hele jaar door financiële hulp gebruiken. Heet u suggesties voor een leuke actie, viert uw bedrijf of een van de medewerkers een jubileum of gaat u mee doen aan een sportevenement en laat u zich sponsoren? Het zou fantastisch zijn als u (een deel van ) de opbrengst aan de Voedselbank Amstelveen wilt doneren.

Doneren

U kunt doneren door een gift over te maken op bank rekeningnummer (IBAN): NL70 RABO 0155673998 t.n.v. St. Voedselbank Amstelveen.


De Stichting Voedselbank Amstelveen is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting.