Voedsel nodig?

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank Amstelveen ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen binnen de Gemeente Amstelveen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn expliciet niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Dat zou de doelgroep van de Voedselbank onmogelijk groot maken en de toedeling van voedselpakketten zou al snel tot willekeur kunnen leiden.

Daarom is het van groot belang dat iedereen meewerkt aan een correcte toetsing van de criteria voor de ‘Aanvraag Ondersteuning Voedselbank’. Alleen zo kan hulp geboden worden aan de doelgroep voor wie de gratis voedselpakketten zijn bestemd.

Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor steun van onze Voedselbank.