aanvraag ondersteuning

Nieuwe aanmeldingen, aangepast in verband met corona

Indien u denkt voor een voedselpakket in aanmerking te komen, kunt u tijdens de open inloop persoonlijk een afspraak maken met één van onze intakers.

Nieuwe aanmeldingen:
Open inloop op woensdagen van 13.00 –  13.30 uur
Adres: voormalig verzorgingshuis In de Olmen, Landtong 2, Amstelveen 

LET OP: Men moet zich in principe aanmelden bij de voedselbank in de gemeente waar men staat ingeschreven.

Wat moet ik meenemen?

U dient daarbij de volgende documenten te overleggen:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • 3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften (ook digitale inzage in bankgegevens is toegestaan)
 • Inkomensgegevens (loon, uitkering, huur-/zorgtoeslag)
 • Eventuele voorlopige teruggave van de belasting
 • Betalingsbewijzen vaste lasten: elektra, gas en water, gemeentelijke belasting
 • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsanering papieren
 • Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen
 

Normbedragen

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar inkomen onder de volgende bedragen valt

Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2021

De nieuwe normbedragen per maand per gezin zijn als volgt vastgesteld:

 • Basisbedrag per huishouden:  € 135,-
 • Per persoon: € 95,-

Normbedragen per 1 januari 2020 per gezin per maand

 • 1 persoon was € 225; wordt € 230
 • 2 volwassenen was € 315; wordt € 325
 • 1 volwassene en 1 kind was € 315; wordt € 325
 • 1 volwassene en 2 kinderen was € 405; wordt € 420
 • 2 volwassenen en 2 kinderen was € 495; wordt € 515
 • 1 volwassene en 3 kinderen was € 495, wordt € 515

In het document Toekenningscriteria 2021  van Voedselbanken Nederland kunt u uitgebreid nalezen of u voldoet aan de criteria en vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.