steun de voedselbank

De Stichting Voedselbank Amstelveen is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Financiële giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Zie voor voorwaarden de betreffende website van de Belastingdienst en de pagina van ANBI.nl.

De ANBI-regelgeving is met ingang van 2021 aangescherpt. De ANBI’s zijn verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Het ingevulde formulier voor de voedselbank Amstelveen vindt u hier.

Steun met voedsel

Het draait bij de Voedselbank vooral om etenswaren. Maar ook andere producten zijn van harte welkom, zoals schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten en dergelijke Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen. 

  • Groente, fruit en aardappelen
  • Levensmiddelen die volgens de warenwet nog goed consumeerbaar zijn.
  • Restanten van seizoensgebonden producten, zoals paas- en kerstartikelen.
  • Overgebleven kerstpakketten of restanten hiervan.
  • Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen.
  • Persoonlijke verzorgingsproducten die voor iedereen bruikbaar zijn, zoals shampoo en tandpasta.

De houdbaarheid van voedingsmiddelen moet voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA). De richtlijnen hiervoor vindt u op de website van de NVWA. De houdbaarheidstermijn verschilt per product. Zie voor indicaties voor houdbaarheid de bijlage van Informatieblad 76 van de NVWA.

Heeft u voedingsmiddelen of andere levensmiddelen die u aan de Voedselbank wilt geven, neem dan contact op per telefoon 06 45679039 of per e-mail: voedselbankamstelveen@gmail.com.

Steun met geld

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld onze vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten,  enzovoort.

Gelukkig dragen diverse instanties de voedselbank een warm hart toe. Naast een bijdrage van de gemeenten Amstelveen ontvangen wij giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Toch zijn we blijvend op zoek naar financiële hulpmiddelen om ons werk mogelijk te blijven maken.

U kunt doneren door een gift over te maken op bankrekeningnummer (IBAN): NL70 RABO 0155673998 t.n.v. St. Voedselbank Amstelveen.

Steun ALS VRIJWILLIGER

De Voedselbank wordt draaiend gehouden door tientallen vrijwilligers. De Voedselbank Amstelveen kan uw hulp goed gebruiken en is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Als u interesse heeft, stuur dan een mailtje naar voedselbankamstelveen@gmail.com of neem telefonisch contact op met tel:0645679039

Beloningsbeleid:

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Op dit moment hebben wij de volgende vacature(s):

Heeft u interesse; klik dan op (een van de) bovengenoemde vacatures.