vervolg: Ons streven

…en anderzijds de mensen met een laag inkomen in de gemeente. Hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast wijst de Voedselbank haar klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat de klanten weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.