OVER DE VOEDSELBANK AMSTELVEEN

De Voedselbank streeft ernaar om wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken aan de gezinnen in Amstelveen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. De voedselbank fungeert als een schakel tussen enerzijds overschot (bijvoorbeeld bij de supermarkten) en anderzijds de mensen met een laag inkomen in de gemeente. Hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan.
Daarnaast wijzen de voedselbanken hun klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Voedsel nodig?

Indien u zich wilt laten registreren voor een voedselpakket, dan kunt u zich alle woensdagmiddagen tussen 13:00 en 14:00 uur melden bij het open inloopspreekuur van het intake-team van De Voedselbank, Landtong 2, Amstelveen.
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket gelden strenge eisen. Het is dan ook van groot belang dat iedereen meewerkt aan een correcte toetsing van de criteria voor de ‘Aanvraag Ondersteuning Voedselbank’. Alleen zo kan hulp geboden worden aan de doelgroep voor wie de gratis voedselpakketten zijn bestemd. Voor verdere informatie zie ook de pagina "Voedsel nodig?"

VOLG ONS OP FACEBOOK

Scroll met de muis of in de balk rechts naar beneden voor een overzicht van de nieuwsberichten. klik op een item om naar onze Facebook-pagina te gaan.

BESTUUR VOEDSELBANK AMSTELVEEN

  • Annick Visser – voorzitter
  • Marja Ernste-Pots – aecretaris
  • Ronald van den Berg – penningmeester

JAARVERSLAGEN

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

STEUN ONS

MET VOEDSEL

Het draait bij de Voedselbank om etenswaren. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen. Wij zijn altijd op zoek naar meer en gevarieerd voedsel voor onze cliënten.

MET GELD

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld onze vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten,  enzovoort.

ALS VRIJWILLIGER

De Voedselbank wordt draaiend gehouden door tientallen vrijwilligers. Er zijn verschillende manieren om mee te doen als vrijwilliger. Neem contact op als je wilt helpen bij de Voedselbank. Wij hebben regelmatig vacatures,