over de voedselbank amstelveen

De Voedselbank streeft ernaar om wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken aan de gezinnen in Amstelveen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. De voedselbank fungeert als een schakel tussen enerzijds overschot (bijvoorbeeld bij de supermarkten) en anderzijds de mensen met een laag inkomen in de gemeente. Hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan.Daarnaast wijzen de voedselbanken hun klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

voedselpakket nodig?

Indien u zich wilt laten registreren voor een voedselpakket, dan kunt u zich alle woensdagmiddagen tussen 13:00 en 13:30 uur melden bij het open inloopspreekuur van het intake-team van De Voedselbank, Landtong 2, Amstelveen.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket gelden strenge eisen. Het is dan ook van groot belang dat iedereen meewerkt aan een correcte toetsing van de criteria voor de ‘Aanvraag Ondersteuning Voedselbank’. Alleen zo kan hulp geboden worden aan de doelgroep voor wie de gratis voedselpakketten zijn bestemd.

volg ons op facebook

STEUN ONS

MET VOEDSEL

Het draait bij de Voedselbank vooral om etenswaren. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen. Wij zijn altijd op zoek naar meer en gevarieerd voedsel voor onze cliënten. Maar ook andere producten (zoals schoonmaakartikelen, verzorgingsproducten en dergelijke zijn van harte welkom.

MET GELD

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Bijvoorbeeld onze vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten,  enzovoort.

ALS VRIJWILLIGER

De Voedselbank wordt draaiend gehouden door tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Er zijn verschillende manieren om mee te doen als vrijwilliger. Wij hebben regelmatig vacatures.Neem contact met ons op als u wilt helpen bij de Voedselbank.

Sponsors

Er zijn heel veel organisaties en instellingen van wie de Voedselbank Amstelveen steun krijgt. Dit kan zijn in de vorm van het op regelmatige basis doneren van producten tot het incidenteel geven van een financiële bijdrage. Wij zijn uiteraard blij met onze leveranciers/donateurs. Zonder hun bijdragen is het onmogelijk ons werk uit te voeren. Een overzicht van onze sponsors:

contact

Inname, Beheer en Uitgifte Voedselpakketten

Voor het doneren van voedsel kunt u contact opnemen met onze bedrijfsleider

Bel 06-45679039
of stuur een e-mail aan Voedselbank Amstelveen

Adres voor donaties en uitgifte voedselpakketten (geopend op woensdagen):

“De Olmenhof”
Landtong 2
1186 GP Amstelveen

Postadres:

Tel: 06-19258266
Rupel 22
1186 LC Amstelveen

KvK inschrijvingsnummer: 34369469

RSIN-nummer: 8216.40.835

Bankrekening: NL70 RABO 0155673998

Openingstijden (op woensdagen):

  • 09:00 – 11:00 uur: inbreng donaties
  • 13:00 – 14:00 uur: open inloop voor nieuwe cliënten.
  • 14:00 – 16:00 uur: uitgiften van voedselpakketten