Veelgestelde vragen

Wij nemen alleen voedsel aan dat niet over de houdbaarheidsdatum is en waarvan de (originele) verpakkingen nog niet geopend zijn. Aangebroken verpakkingen of zelfgemaakte potten jam of appelmoes mogen we niet aannemen vanwege de wettelijke voedselveiligheidseisen (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Sterker nog, dan maken we kosten om het te vernietigen. Veel beter:  geef geld.

Neem hierover contact op met de, bedrijfsleider van de Voedselbank,  06-45679039. Als u iets doneert moet het in ieder geval voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Zoals bijvoorbeeld producten in de originele, ongeopende verpakkingen en binnen de houdbaarheidsdatum

Al het voedsel dat gedoneerd wordt,  gaat naar onze klanten. Mensen die het tijdelijk niet zelf redden

Wij houden ons beslist aan de regels. Al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt, voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier die aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel- en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedselveilig is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen en mogen werken. De voedselbanken werken volgens het Handboek Voedselveiligheid dat werd vastgesteld in overleg met de NVWA. Inmiddels zijn alle 172 aangesloten voedselbanken ‘GROEN’ gecertificeerd (en alle distributiecentra) en voldoen dus aan wetgeving en eisen op het gebied van voedselveiligheid. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, ontvangt uw huishouden in principe maximaal 3 jaar een voedselpakket. Regelmatig  wordt uw financiële situatie opnieuw bekeken.

U kunt het pakket laten ophalen door iemand anders (bijvoorbeeld familie, kennis of buren). Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat hij of zij  namens u komt. Als dat niet lukt, moet u uiterlijk dinsdagmiddag melden, dat u uw pakket niet komt ophalen; per mail: voedselbankamstelveen@gmail.com  of tel. 06 4567 9039.

Mocht u zich niet afgemeld hebben, dan krijgt u de eerstvolgende woensdag geen pakket. 
Als het pakket twee keer niet opgehaald wordt en ook niet vooraf wordt doorgegeven dat u niet komt, dan wordt u van de lijst gehaald en kunt u geen pakket meer ophalen.
Mocht u toch weer een pakket nodig hebben, dan  moet u opnieuw een indicatie aanvragen bij de intake op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Op woensdagmiddagen:

  • voor huishoudens van  3 personen en meer van 14.00-15.00 uur.
  • voor huishoudens van 1 of 2 personen van 15.00-16.00 uur.

Wij nemen in principe geen kleding, speelgoed e.d. aan voor de pakketten; wij blijven bij onze core business voedsel.
Voor (2e hands) spullen kunt u mogelijk terecht bij de Kledingbank Amstelland in Amstelveen, bij de Speelgoedbank in Amsterdam of bij het Leger des Heils

Denkt u na over uw nalatenschap en testament? Bij het nalaten van geld of goederen aan Voedselbank Amstelveen steunt u onze missie. U bespaart ook belasting als u de fiscale regels op dit gebied goed toepast.

Hebt u geen testament? De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Wilt  u zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld, dan is het belangrijk om een testament te maken. Uw notaris kan u hierbij helpen. Meer informatie vind u op de website Nalaten van Goededoelen.nl

Giften aan onze stichting Voedselbank Amstelveen kunnen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte omdat Voedselbank Amstelveen de ANBI-status heeft.

Daar worden de vaste lasten van de voedselbank mee betaald (energie, verzekering, huurkosten, bedrijfswagens etc). De voedselbank heeft geen personeelskosten want er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

Niemand, van de vrijwilligers tot en met de leden van het bestuur, ontvangt een financiële vergoeding.

Het eigen team van Voedselbank Amstelveen verzorgt de intake van nieuwe cliënten.. Op woensdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur vindt deze intake plaats bij de Voedselbank, De Olmenhof, Landtong 2, Amstelveen.

De intakers zijn gehouden aan een plicht tot geheimhouding van namen en situaties van onze klanten; zij zullen hun kennis uitsluitend gebruiken ten behoeve van de klant en discreet met de gegevens omgaan.

 

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Wij hebben geen mogelijkheid om een stage goed te begeleiden.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

Klik op de naam van de betreffende organisatie om direct naar hun website te gaan