handen

Voedselpakket nodig?

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich alle woensdagmiddagen tussen 13:00 en 14:00 uur melden bij het Open inloopspreekuur van het intake-team van De Voedselbank.
 
Adres: voormalig verzorgingshuis In de Olmen, Landtong 2, Amstelveen.
Een voedselpakket krijgt u niet zomaar. Het is afhankelijk van hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient uw inkomen te voldoen aan de Voedselbanknorm. Deze norm wordt door alle bij de Vereniging Nederlandse Voedselbanken aangesloten voedselbanken gehanteerd.

Onderstaand vindt u de normbedragen

Bij de intake dient u de volgende stukken te overleggen:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • 3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften (ook digitale inzage in bankgegevens is toegestaan)
 • Inkomensgegevens (loon, uitkering, huur-/zorgtoeslag)
 • Eventuele voorlopige teruggave van de belasting
 • Betalingsbewijzen vaste lasten: elektra, gas en water, gemeentelijke belasting
 • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsanering papieren
 • Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen

Normbedragen

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbaar inkomen onder de volgende bedragen valt

Toelatingscriteria per 17 september 2022 verruimd

De nieuwe normbedragen per maand per gezin zijn als volgt vastgesteld:

 • Basisbedrag per huishouden:  € 190,-
 • Per persoon: € 110,-

Normbedragen per 17 september 2022 per gezin per maand

 • 1 persoon: € 300,-
 • 2 personen: € 410,-
 • 3 personen: € 520,-
 • 4 personen € 630,-
 • 5 personen: € 740,-
 • 6 personen: € 850,-

In het document Toekenningscriteria 2022  van Voedselbanken Nederland kunt u uitgebreid nalezen of u voldoet aan de criteria en vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

“Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

De Voedselbank Amstelveen voldoet aan de geldende regels rond ANBI