hart+handen-k2

Steun ons!

Het draait bij de Voedselbank vooral om etenswaren. Maar ook andere producten zijn van harte welkom, zoals schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten en dergelijke. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen.

Ook is er altijd behoefte aan financiële bijdragen. Hoewel de Voedselbank geen personeelskosten heeft en het voedsel gratis krijgt zijn er altijd kostenposten om de organisatie draaiende te houden. Denk daarbij aan vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten,  enzovoort.

Met voedsel

Zoals hierboven als is aangegeven draait het vooral om etenswaren en nuttige huishoudelijke artikelen. Het is echter wel de bedoeling dat  de voedingsmiddelen voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten. Die vindt u op de website van de NVWADe houdbaarheidstermijn verschilt per product. Zie voor indicaties voor houdbaarheid  de bijlage van Informatieblad 76 van de NVWA.

Voor wat betreft voedsel en levensmiddelen denken wij aan:

  • Groente, fruit en aardappelen.
  • Levensmiddelen die volgens de warenwet nog goed consumeerbaar zijn.
  • Niet aangebroken seizoensgebonden producten, zoals paas- en kerstartikelen.
  • Overgebleven kerstpakketten.
  • Waspoeder en overige schoonmaakmiddelen.
  • Persoonlijke verzorgingsproducten die voor iedereen bruikbaar zijn, zoals shampoo en tandpasta

Heeft u voedings of nuttige huishoudelijke artikelen die u aan de Voedselbank wilt geven, neem dan contact op per telefoon 06 45679039 of per e-mail: voedselbankamstelveen@gmail.com.

Met geld

Omdat De Voedselbank uitsluitend met vrijwilligers werkt, hebben wij geen personeelskosten. En veel voedsel krijgen wij gratis. Toch blijven er nog heel wat kosten over. Om wekelijks een verantwoord voedselpakket te kunnen verstrekken kopen wij iedere week vers fruit en/of verse groente. En om de organisatie draaiende te houden hebben we natuurlijk vaste lasten voor huisvesting, energie,  telefoon, verzekeringen, computers, autokosten, enzovoort.

Gelukkig dragen diverse instanties de voedselbank een warm hart toe. Naast een bijdrage van de gemeente Amstelveen ontvangen wij giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Toch zijn we blijvend op zoek naar financiële middelen om ons werk mogelijk te blijven maken.

U kunt doneren door een gift over te maken op bankrekeningnummer (IBAN): NL70 RABO 0155673998 t.n.v. Stichting Voedselbank Amstelveen.

Als vrijwilliger*

helpende handen-k
De Voedselbank wordt draaiend gehouden door tientallen vrijwilligers. De Voedselbank Amstelveen kan uw hulp goed gebruiken en is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Als u interesse heeft, stuur dan een mailtje naar voedselbankamstelveen@gmail.com of neem telefonisch contact op met 06-21654365. * Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature(s):
Heeft u interesse; klik dan op (een van de) bovengenoemde vacatures voor de advertentie.
word vrijwilliger
“Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

De Voedselbank Amstelveen voldoet aan de geldende regels rond ANBI